SE JW-17 Bohlby XCEL. KHARMA

född 2016 12 18

Registreringsnummer SE14393/2017

Fader: Int UCH, LU CH, NL CK Leatherneck N´Rodels Road Warrior, VIGO

Moder: SE, FI, NO UCH Bohlby Orange Blossom, GILDA

HD:

ED:

 

Utställningsresultat/Shows:

2017 05 13 Bästa tik valp, Svenska Bullmastiffklubbens Specialutställning

2017 12 17   Svensk Juniorvinnare, med CK och tredje Bästa Tik. Stockholm Int. Domare Carsten Brink DK